Edut tutuiksi ryhmäläisille

Maalla asuvat ikämiehet saattavat kokea elämänsä ajoittain perin yksinäiseksi. Heidän asuinolosuhteensa saattavat olla haastavat ja kotoa saattavat puuttua esimerkiksi nykyaikaiset mukavuudet. Osa miehistä on leskiä, mutta osa ei ole koskaan avioitunut ja on saattanut elää lähes koko elämänsä melko yksinäistä elämää. Tällaisissa tilanteissa myös oikeus saada erilaisia etuja saattaa olla miehille vieras aihe. He saattavat jopa kokea erilaisten taloudellisten etuuksien hakemisen nolona ja saattavat tästä syystä kituuttaa pelkällä eläkkeellään, joka ei välttämättä tahdo riittää edes peruselämiseen. Tästä syystä joissakin miesten ryhmissä onkin tärkeää tehdä erilaiset tarjolla olevat edut ja etuudet tutuiksi ryhmäläisille. Näin voidaan jopa estää syrjäytymistä, sillä raha on tärkeä osatekijä osallisuuden kokemuksessa.

Asumistuki tutuksi

Asumistuki on tuki, jota jokainen eläkeläinen ei välttämättä osaa hakea tai edes tiedosta, että hänellä saattaisi olla tukeen oikeus. Suomessa elää ikäihmisten keskuudessa perin vahvana ajatus siitä, että jokaisen tulisi selvitä omillaan, mikä saattaa jopa estää erilaisten etuuksien hakemisen. Myös monien etuuspalveluiden siirtyminen nettiin saattaa hämmentää ikäihmisiä. Verkkoasiointi saatetaan kokea vieraaksi asiointitavaksi eikä kaikilla ole edes tietokonetta saatikka nettiyhteyttä. Tällaisissa tilanteissa tutuksi tullut ryhmän ohjaaja voi olla ikäihmisen luottohenkilö, joka voi auttaa ryhmäläisiä tukiviidakossa.

Toimeentulotuki tutuksi

Monet ikäihmiset olisivat myös oikeutettuja toimeentulotukeen, mutta läheskään kaikki tukeen oikeutetut vanhukset eivät sitä hae. Joko he eivät ole edes tulleet ajatelleeksi olevansa tukeen oikeutettuja tai he saattavat kokea tuen hakemisen häpeälliseksi. Etenkin pienillä paikkakunnilla toimeentulotukiasiakkuus saatetaan kokea suurena häpeänä. Miesten ryhmien ohjaajilla onkin tärkeä asema tällaisten ajatusten ja ennakkoluulojen hälventäjänä. Monelle pienillä tuloilla elävälle vanhukselle toimeentulotuki tulisi nimittäin todelliseen tarpeeseen. Osa vanhuksista saattaa jättää jopa hänelle määrättyjä lääkkeitä ostamatta, koska eläke ei niihin tahdo ilman toimeentulotukea riittää.

Henkinen tuki tutuksi

Sen lisäksi, että ryhmissä on hyvä käydä läpi tarjolla olevia taloudellisia tukia, on hyvä puhua myös siitä, että tarvittaessa tarjolla on myös ammatillista henkistä tukea. Joissakin tilanteissa esimerkiksi yksinäisyys saattaa tuntua ylitsepääsemättömältä taakalta, josta ei tahdo päästä yksin yli ja josta olisi hyvä jutella jonkun kanssa.