Ryhmästä tukea etujen ja materiaalien etsintään

Miehille suunnatuissa ryhmissä voidaan auttaa ryhmäläisiä löytämään heidän tarvitsemiaan etuuksia ja materiaaleja, joista voi olla heille hyötyä esimerkiksi haastavan elämäntilanteen työstämisessä. Monessa ryhmässä tällainen työ on tärkeä osa syrjäytymisen ehkäisemistä ja siten olennainen osa monen miehille suunnatun ryhmän toimintaa.

Taloudelliset etuudet

Monelle syrjäytymisvaarassa elävälle miehelle ei välttämättä ole lainkaan selvää, mihin taloudellisiin etuuksiin hän on oikeutettu. Moni saattaa sinnitellä aivan minituloilla, vaikka heillä olisi mahdollisuus saada muutakin taloudellista tukea. Monessa miesten ryhmässä onkin tärkeää käydä läpi suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen tarjoamia taloudellisia etuuksia. Kaikki eivät välttämättä edes tiedä olevansa oikeutettuja asumis- tai toimeentulotukeen. Jopa monet työssäkäyvät pienituloiset voivat olla oikeutettuja saamaan näitä tukia. Ellei kaikkia tukia ole haettu, voi pienikin yllätys omassa taloudessa saada aikaan yllättävän ikäviä tilanteita. Esimerkiksi kodinkoneen rikkoutuminen tai uusien silmälasien tarve saattaa pienituloisessa ruokakunnassa vaarantaa perustoimeentulon, jolloin toimeentulotuelle voi olla tarvetta.

Osa ryhmäläisistä ei välttämättä osaa tehdä taloudellisten etuuksien hakemiseen vaadittavia hakemuksia. Netin käyttö hakemusten täyttämiseen saattaa tuntua vieraalta tai tarvittavien paperilomakkeiden kieli saattaa vaikuttaa lähes heprealta. Tällaisissa tilanteissa miesten ryhmän ohjaaja voi auttaa ja tukea ryhmän jäsentä.

Vapaa-ajan edut ja materiaalit

Miesten ryhmissä voidaan käydä läpi myös vapaa-aikaan liittyviä etuja ja erilaisia materiaaleja, joista voi olla iloa arjessa. Monia mielekkäitä asioita voi ainakin kokeilla maksutta, mikä on iloinen uutinen pienituloiselle ryhmäläiselle. Monet pelisivustot, kuten https://online-slots.fi tarjoavat sivustoillaan bonuksia ja ilmaiskierroksia, joista voi olla iloa yksinäisen vapaa-aikaan. Monet suoratoistopalvelut, kuten Viaplay ja Netflix, tarjoavat maksuttomia kokeilujaksoja, joiden aikana ehtii hyvin katsoa monta elokuvaa ja kenties kokonaisen tv-sarjankin. Mielenkiintoiset henkilöhahmot ja tarinat tuovat arkeen jotakin, jota odottaa ja joka tarjoaa päiviin mielekästä tekemistä. Parhaimmillaan elokuvien tai sarjojen seuraaminen voi jopa lievittää yksinäisyyden tunnetta.

Jos ryhmäläiset tykkäävät lukea, voidaan ryhmässä suositella kirjoja ja tarinoita, joita muut ovat kokeneet mielenkiintoisiksi tai hyödyllisiksi. Hyvä tarina voi auttaa käsittelemään omaa elämäntilannetta tai tuoda uudenlaista inspiraatiota. Myös monia e-kirjapalveluita voi kokeilla maksutta. Runsas valikoima maksuttomia kirjoja on tarjolla toki myös kirjastoissa.