Muistilista alkavan ryhmän ohjaajalle

Äijä-ryhmää on perustettaessa on hyvä muistaa:

 • Mikä on ryhmän tavoite tai teema? Yhteinen keskustelu ja yhteinen päätös sitouttaa ryhmäläisiä toimintaan.
 • Mikä on ryhmän nimi?  Ryhmän nimi luo me-henkeä.  Olisi tärkeää, että ryhmän nimessä olisi Äijä-sana, esim. ”Liikuntaäijä”, ”Luontoäijä”, ”Kirjallisuusäijä”, ”Valokuvaäijä”, ”Keskusteluäijä”…
 • Sovittava kuinka usein ryhmä kokoontuu ja missä?
 • Ketkä toimivat ryhmän ohjaajina ja mitkä ovat heidän roolinsa?
 • Minkälaista tukea ryhmän ohjaaja tarvitsee?
 • Paljonko ryhmän kokoontuminen vaatii valmisteluja?
 • Mikä on ryhmän koko, kesto ja miten ryhmään pääsee (avoin vai suljettu)?
 • Miten ryhmästä tiedotetaan ulkopuolisille?
 • Voiko ryhmän alkamisesta hyödyntää ÄijäVirtaa – projektin viestinnällistä tukea?
 • Tarvitaanko toimintaan taloudellista tukea?
 • Minkälaisia teemoja pyritään käymään yhdessä läpi?
 • Mitä tarkoitetaan vaitiolovelvollisuudella?
 • Minkälaisia alustuksia tai valmisteluja ryhmän kokoontumiseen tarvitaan?
 • Muu ryhmäläisten tärkeäksi kokema asia/asiat. Nämä on hyvä kirjata alussa ylös, ja arvioida säännöllisesti, toteutuuko toimina suunnitelluksi ja/tai luoko se osallistujien elämään parempaa hyvinvointia.