Ryhmän perustaminen

Miesten ryhmän perustaminen

20160615_111150Onnistunut ryhmätoiminta ja kokoontuminen pitävät sisällään asioita, jotka kannattaa huomioida pohdittaessa ryhmän perustamista.  Tärkeintä on, että ryhmällä on selkeä tavoite, miksi he kokoontuvat. Ryhmässä vapaaehtoiset voivat tarvittaessa jakaa kokemuksia elämään. Kokoontumisten tarkoituksena ei kuitenkaan tarvitse aina olla ongelmakeskeisyys, vaan toiminta voidaan perustaa myös mielen hyvinvointiteemojen, elämän taitojen ja uuden oppimisen ympärille.

Parhaimmassa tapauksessa ryhmä toimii ikään kuin peilinä omalle vapaaehtoistoiminalle ja mahdollistaa kasvun vapaaehtoisena sekä ihmisenä. Ryhmän koko voi vaihdella paljonkin ja se vaikuttaa siihen mikä on ryhmädynamiikka. Alle 10 hengen ryhmissä tunnelma on intiimi, kun taas isoissa ryhmissä tulee huomioida, että kaikki saavat äänensä kuuluville. Ryhmä koon ja jäsenien vaihtuvuuden kannalta on merkitystä myös sillä onko ryhmä avonainen vai suljettu.

Ryhmää perustettaessa sovitaan ensimmäisenä yhteistä toimintasäännöistä. Yhteiset säännöt antavat vertaisryhmälle tavan puhua asioista, luovat luottamuksen tunteen sekä kokemuksen yhteisestä ymmärryksestä. Säännöt tulee olla selkeät, kirjalliset ja kaikkien ryhmäläisten tiedossa ja hyväksymät. Sääntöjen ei tarvitse olla virallisia, vaan ne ovat toimintaa tukevia toimintaperiaatteita. Ryhmään tullessa uusia jäseniä on heille hyvä kertoa ryhmän säännöistä. Ryhmän on myös hyvä luoda ryhmään osallistujista yhteystietolista, jonka avulla tiedottaminen on helpompaa.