Ryhmänohjaajan tärkeät taidot

Miesten ryhmien ohjaajilta vaaditaan monia taitoja ja kykyä myötäelää ryhmäläisten arjen haasteissa. Ellei sinulta vielä löydy ryhmänohjaajalta vaadittavia taitoja, monia taitoja on mahdollista oppia ja opetella, jos vain motivaatio on riittävän suuri. Tämä artikkeli tutustuttaa sinut niihin taitoihin ja ominaisuuksiin, jotka ovat tuiki tärkeitä miesten ryhmien ohjaajalle.

Luovuus

Ryhmänohjaajalta vaaditaan tietynlaista luovuutta ryhmän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta toiminta vastaisi ryhmäläisten toiveita ja tarpeita ja jotta se olisi mielenkiintoista ja mukaansa tempaavaa. Omaa luovuutta voi kuitenkin kehittää ja esimerkiksi Youtubesta löytyy runsaasti inspiroivia videoita, joista voi ammentaa hyviä aktiviteetteja erilaisiin ryhmätapaamisiin tutustumisvaiheesta alkaen.

Empaattisuus

Hyvä miesten ryhmän vetäjä on empaattinen. Hän osaa myötäelää ryhmäläisten kokemuksia ja asettaa ryhmäläisten omat tavoitteet ja toiveet toiminnan suunnittelun keskiöön. Asiakaslähtöisyys on hyvän ohjaajan ohjenuora! Ei ole mitään järkeä suunnitella toimintaa, joka ei vastaa sen kohderyhmän toiveita ja tarpeita – ei vaikka toiminta tuntuisi ohjaajasta itsestään miten hauskalta tahansa!

Empaattinen ohjaaja osaa auttaa luomaan hyvää ryhmähenkeä. Hänellä on tietynlaista sosiaalista pelisilmää, joka auttaa huomaamaan, jos esimerkiksi joku ryhmäläisistä uhkaa jäädä toiminnan ulkopuolelle tai jos ryhmässä esiintyy huonoa yhteishenkeä.

Ohjaajalta vaaditaan joissakin tilanteissa aivan tietynlaisia tuntosarvia, jotta hän pystyy havaitsemaan ryhmäläistensä toiveita ja tarpeita. Suomalaisen miehen sanotaan yleisesti olevan sellainen, ettei hän mielellään puhu eikä pussaa. Vaikeista asioista puhumattomuus tekeekin empaattisuudesta erityisen tärkeän ryhmän ohjaajan ominaisuuden. Empaattinen ohjaaja osaa lukea ryhmäläisiään rivien välistä ja havaitsee heidän tarpeensa tavallista herkemmin.

Liikunnallisuus

Miesten ryhmän ohjaajan ei yleensä tarvitse olla suinkaan himoliikkuja, mutta perustason liikunnallisuudesta on usein hyötyä toiminnan ohjaamisessa. Liikunta on monelle miehelle mielekäs tapa viettää aikaa, minkä lisäksi liikunta pitää sisällään monia muitakin erinomaisia ominaisuuksia. Monet murheet unohtuvat jalkapallokentällä ja monista asioista on tavallista helpompaa puhua luonnonhelmaan suuntautuvan kävelylenkin aikana.

Tasapuolisuus

Hyvä miesten ryhmän ohjaaja ei suosi eikä syrji ketään ryhmän jäsenistä. Hän kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti. Tasapuolisuus onkin tärkeä miesten ryhmien arvo, vaikkakaan tasapuolisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että ohjaajan tulisi kohdella kaikkia ryhmän jäseniä täsmälleen samalla tavalla.