Tutustumisvaihe uudessa miesten ryhmässä

Kun uutta miesten ryhmää vasta aletaan perustaa ja kun ryhmä kokoontuu ensimmäisiä kertoja, eletään jännittävää tutustumisvaihetta, jonka aikana pyritään luomaan ryhmälle me-henkeä ja tarjoamaan jokaiselle ryhmän jäsenelle kokemuksia siitä, että hän on haluttu ja hyväksytty ryhmän jäsen. Tämä vaihe on tärkeä, ja ryhmän ohjaajan kannattaakin panostaa ryhmän aloitukseen kunnolla.

Ryhmäytymisleikkejä

Usein uuden ryhmän tutustumisvaiheessa käytetään erilaisia ryhmäytymisleikkejä luomaan ryhmään ryhmähenkeä ja auttamaan toisiin tutustumisessa. Aikuisten ryhmiin kannattaa valita leikkejä, joihin jokainen voi ottaa osaa ilman pelkoa siitä, että nolaa itsensä. On tärkeää huomioida, että osa ryhmän jäsenistä ei välttämättä nauti huomion keskipisteenä olemisesta eikä välttämättä halua heti ryhmätoiminnan alussa avautua syvällisesti omasta elämästään, peloistaan ja haasteistaan. Tästä syystä tutustumisvaiheen leikkien ja harjoitteiden tuleekin olla sellaisia, että jokaisella on mahdollisuus ottaa niihin osaa haluamallaan tavalla. Osallistumiseen painostaminen ei yleensä tuota hedelmää, joten myös osallistumatta jättämisen tulisi olla vaihtoehto. Tärkeintä on, että jokainen ryhmän jäsen tuntee olonsa ryhmässä turvalliseksi ja hyväksytyksi.

Tutustumista

Tutustuminen voidaan aloittaa esittäytymällä ja itsestä kertomalla. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia kuvakortteja, sillä usein on helpompi kertoa itsestä kortin pohjalta kuin suoraan, ilman tutustumista helpottavia apuvälineitä. Esimerkiksi harrastuksista tai omista mielenkiinnon kohteista puhuminen on monelle mielekästä. Joku saattaa esimerkiksi kertoa viihtyvänsä vapaa-ajallaan https://online-slot.fi-sivuston kaltaisilla nettikasinosivustoilla ja joku toinen taas saattaa kertoa olevansa intohimoinen ulkoilma- ja koiraihminen ja kolmannelle kirjat sekä jännittävät tarinat saattavat olla elämän suola. Tällaiset keskustelun aiheet ovat sopivan kevyitä tutusmisvaiheeseen. Niistä on helppo kertoa ja samalla ne peilaavat kullekin osallistujalle tärkeitä asioita.

Ryhmän vetäjän ja ylläpitäjän kannattaa olla kuulolla tutustumisvaiheessa. Samalla on tärkeää, että myös hän uskaltaa antaa jotakin itsestään ryhmäläisille, jotta ryhmäläiset tutustuvat myös häneen ja oppivat luottamaan häneen. Tutustumisvaiheessa esiin tulleet ryhmäläisten mielenkiinnon kohteet voivat myös auttaa ryhmänohjaajaa luomaan ryhmään mielekästä tekemistä, joka saa ryhmäläiset sitoutumaan toimintaan ja odottamaan ryhmän tapaamiskertoja innolla. Mielekäs tekeminen, jonka kautta on mahdollista saada vertaistukea, saattaa jopa ennaltaehkäistä syrjäytymistä.