Äijäryhmän ohjaajana

Ryhmällä on hyvä olla vähintään kaksi vastuuohjaajaa.  Ryhmän tehtäviä voidaan jakaa sisäisesti siten, ettei ryhmän vetäjälle keräänny kohtuutonta taakkaa toiminnasta.

Ryhmässä kaikilla on oma vastuu ryhmän vuorovaikutuksesta ja toimivuudesta.  Ryhmässä on hyvä säännöllisesti pysähtyä yhdessä miettimään, onko syntynyt mahdollisia uusia ideoita toiminnalle. Ohjaajien vastuulla on kerätä säännöllisesti palautetta ryhmän jäseniltä, sekä antaa oma palautteensa ja arvionsa. aijavirtaa.fi – kotisivuilla on Materiaalit – palkin alla tähän valmiit lomakkeet.

Hyvä ohjaaja koordinoi ryhmän toimintaa ja luo vapaan tilan asioiden jakamiselle.

Ohjaaja:

 • huolehtii, että tapaamispaikka on rauhallinen ja tapaamisajankohta sopiva
 • ylläpitää ryhmäläisten yhteistietoja ja tiedotusta asioista
 • ohjaaa tapaamisissa puhetta ja mahdollistaa hiljaisten kuulluksi tulemisen
 • ymmärtää, että joku ryhmäläinen haluaa ehkä vain kuunnella muita
 • pohtii mielen hyvinvoinnin teemoja ja niiden käsittelemistä ryhmässä
 • huomioi ryhmän jäsenten mahdolliset rajoitteet
 • antaa tarvittaessa ryhmän vastuita muille henkilöille.

Hyvä ohjaaja:

 • on oikeudenmukainen, turvallinen, läsnä oleva ja luotettava
 • huomioi ihmisten persoonat, elämäntilanteet ja tarpeet
 • tukee jokaista ryhmäläistä osallistumaan toimintaan ja keskusteluihin
 • mahdollistaa ryhmäläisten erilaisten tunteiden ja ajatusten ilmaisun
 • huomaa, että joku ryhmän jäsen saattaa haluta vain kuunnella muita
 • luo ryhmään myönteisen kasvua tukevan ilmapiirin yhdessä osallistujien kanssa
 • on joustava
 • sietää joskus yllättäviä tilanteita
 • osaa ohjata aiheet ja tehtävät ryhmän tarpeita palvelemaan
 • osaa tarvittaessa hakea apua toimintaansa

Yleensä ryhmät toimivat hyvin ilman ongelmia ja suhteellisen itsenäisesti. Nousevat ongelmat selviävät monesti ajan kanssa ja tarkasteltaessa niitä yhdessä. Ryhmänohjana toimiminen tarjoaa mukavaa yhdessä oloa ja mahdollisuuden oppia itsekin uusia asioita