Äijäryhmän ohjaajana

Ryhmän ohjaajia (=ryhmän vetäjiä) on hyvä olla enemmän kuin yksi. Vetäjä voi olla aktiivinen vapaaehtoinen tai esimerkiksi Eläkeliitton jäsenyhdistyksen vapaaehtoisvastaava. Ryhmän tehtäviä voidaan jakaa sisäisesti siten, ettei ryhmän vetäjälle keräänny kohtuutonta taakkaa toiminnasta.

Jokaisella jäsenellä on myös oma vastuu ryhmän vuorovaikutuksesta, toimivuudesta ja mahdollisesta teemojen alustamisesta. Ikääntyvillä on monesti myös toive olla ryhmässä, jonka toiminnan ryhmäläiset määrittelevät. Hyvä ohjaaja koordinoi ryhmän toimintaa ja luo vapaan tilan asioiden jakamiselle.

Ohjaaja:

 • huolehtii, että tapaamispaikka on rauhallinen ja tapaamisajankohta sopiva
 • ylläpitää ryhmäläisten yhteistietoja ja tiedotusta asioista
 • ohjaaa tapaamisissa puhetta ja mahdollistaa hiljaisten kuulluksi tulemisen
 • ymmärtää, että joku ryhmäläinen haluaa ehkä vain kuunnella muita
 • pohtii mielen hyvinvoinnin teemoja ja niiden käsittelemistä ryhmässä
 • huomioi ryhmän jäsenten mahdolliset rajoitteet
 • antaa tarvittaessa ryhmän vastuita muille henkilöille.

Hyvä ohjaaja:

 • on oikeudenmukainen, turvallinen, läsnä oleva ja luotettava
 • huomioi ihmisten persoonat, elämäntilanteet ja tarpeet
 • tukee jokaista ryhmäläistä osallistumaan toimintaan ja keskusteluihin
 • mahdollistaa ryhmäläisten erilaisten tunteiden ja ajatusten ilmaisun
 • huomaa, että joku ryhmän jäsen saattaa haluta vain kuunnella muita
 • luo ryhmään myönteisen kasvua tukevan ilmapiirin yhdessä osallistujien kanssa
 • on joustava
 • sietää joskus yllättäviä tilanteita
 • osaa ohjata aiheet ja tehtävät ryhmän tarpeita palvelemaan
 • osaa tarvittaessa hakea apua toimintaansa

Yleensä ryhmät toimivat hyvin ilman ongelmia ja suhteellisen itsenäisesti. Nousevat ongelmat selviävät monesti ajan kanssa ja tarkasteltaessa niitä yhdessä. Ryhmänohjana toimiminen tarjoaa mukavaa yhdessä oloa ja mahdollisuuden oppia itsekin uusia asioita