Ryhmän ohjaajaksi

Vapaaehtoisena toimiminen ÄijäVirtaa – ryhmän ohjaajana antaa paljon myös itselle.  Ryhmä voi mahdollistaa kasvun ihmisenä. Miesryhmän koko voi vaihdella paljonkin.  Alle 10 hengen ryhmissä tunnelma on intiimi. Isoissa ryhmissä tulee huomioida, että kaikki saavat äänensä kuuluville. Ryhmän jäsenille voi ollla merliittävää, onko ryhmä avoin vai suljettu.

Ryhmää perustettaessa sovitaan ensimmäisenä yhteistä toimintasäännöistä. Yhteiset säännöt antavat ryhmälle tavan puhua asioista, luovat luottamuksen tunteen sekä kokemuksen yhteisestä ymmärryksestä. Sääntöjen tulee olla selkeät, kirjalliset ja kaikkien ryhmäläisten hyväksymät. Säännöt – ”epävirallisetkin”   ovat toimintaa tukevia periaatteita. Uusille jäsenille on hyvä kertoa ryhmän säännöt ja toimintaperiaatteet. Ryhmän ohjaajan kannattaa luoda osallistujista yhteystietolista, jotta tiedottaminen sujuu.